• View

  View  桃園市八德區二胎

  View • View

  1 / 30

  View  花蓮縣瑞穗鄉哪裡可以借錢  View

  View

  View

  View

  View  中職今公開各隊的季後保留名單,結果四隊4隊皆未編滿,Lamigo桃猿、富邦悍將人數最多,皆有58名保護球員,而統一最少,僅有53名。

  臺中市梧棲區債務整合諮詢

 • 臺南市歸仁區二胎房貸 >

  View  var LIGHTBOX_DARLA_CONFIG ={"useYAC":0,"usePE":0,"servicePath":"https://tw.news.yahoo.com/__darla/php/fc.php","xservicePath":"","beaconPath":"https://tw.news.yahoo.com/__darla/php/b.php","renderPath":"","allowFiF":false,"srenderPath":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-sf.html","renderFile":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-sf.html","sfbrenderPath":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-sf.html","msgPath":"https://tw.news.yahoo.com/__darla/2-9-9/html/msg.html","cscPath":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-csc.html","root":"__darla","edgeRoot":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9","sedgeRoot":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9","version":"2-9-9","tpbURI":"","hostFile":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/js/g-r-min.js","beaconsDisabled":true,"rotationTimingDisabled":true}var t_MediaGalleryBobaSpotlight_start = new Date().getTime();  View • View

 • Share to Twitter

  制度中規定球團最多可以保留60名球員,首屆實施各隊皆未超標,四隊最多僅58名。

 • View

 • View • View

  View

  View  View

 • View

 • View

  View • View  View

  四隊各保留球員人數已桃猿和富邦最多有58名,居次的是兄弟有57名,他們陣中的彭政閔和王勝偉,在季後宣布行使FA;最少的是統一,只有53名。  View • 中職在季中的會議中決定,在今年季後實施「保留球員名簿」,目的是為了「有利球團戰力補強及增加球員流動性,並兼具考量選手生涯規畫之意義,實施季後宣告保留球員制度。」

 • View

  • aooouwicg2 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()